Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 11, 2021 in Motoryzacja i transport |

Nauka jazdy

Nauka jazdy

Aby jeździć samochodem, niezbędne jest posiadanie wszelkich wymaganych dokumentów które potwierdzają nasze umiejętności w kontekście prowadzenia określonych pojazdów. Szkoła jazdy jest więc takim miejscem, w którym możemy przygotować się i spełnić warunki do tego, aby mieć możliwość podejścia do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Egzaminy państwowe na prawo jazdy złożone są z dwóch części. Warunkiem przystąpienia do części drugiej, jest zaliczenie części pierwszej – są więc one ze sobą ściśle powiązane. Pierwsza część egzaminu na prawo jazdy to przede wszystkim nauka teorii. Wiele osób wychodzi z założenia, że teoretyczna część egzaminu jest zupełnie zbędna – nieważne jednak jaka jest nasza opinia, egzamin musi być zdany w całości, a więc również część teoretyczna.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się z zestawu pytań, na które musimy odpowiedzieć poprawnie. Dopiero po otrzymaniu pozytywnego wyniku z tej części egzaminu, możemy przejść do części praktycznej, jaką jest oczywiście sama jazda samochodem.

Samochody i nauka jazdy

Egzamin praktyczny składa się z kolejnych dwóch części – jedna z nich to manewry wykonywane na placu, natomiast drugą jest jazda i wykonywanie zadań na mieście, w strefie egzaminacyjnej. Aby zaliczyć plac należy wykonać trzy główne zadania. Zadanie pierwsze losowane będzie przez egzaminatora. Najczęściej, w tym zadaniu sprawdzić należy stan techniczny pojazdu przed wyruszeniem w podróż. Aby zaoszczędzić czas, komisje egzaminacyjne wychodzą z założenia, że powinno odbywać się losowanie, w którym to zdający losowo otrzyma rzecz w samochodzie, którą musi sprawdzić. Sprawdzone może zostać wiele rzeczy, zaczynając na światłach, a kończąc na stanie płynów w samochodzie. Drugim z kolei zadaniem jest pokonanie łuku – pierwszej przeszkody na drodze do sukcesu i odbioru prawa jazdy. Po przygotowaniu się do jazdy, na niskiej prędkości pokonujemy łuk, a następnie na jego końcu parkujemy w miejscu do tego przeznaczonym – w tak zwanej kopercie. Podobnie postępujemy w drugiej części łuku – tym razem pokonujemy go na biegu wstecznym, samochód ponownie powinien zostać zatrzymany w kopercie. Ostatnim już zadaniem na placu będzie wjazd pod wzniesienie – egzaminator każe nam zatrzymać pojazd na wzniesieniu, a następnie ruszyć pod górkę wykorzystując przy tym hamulec ręczny – samochód nie powinien pod żadnym pozorem zsunąć się z górki. Jeśli tak się stanie, egzamin zostanie najprawdopodobniej oblany.

Po pokonaniu placu wyruszamy w miasto – tutaj do wykonania jest już zdecydowanie więcej czynności. Podstawowymi zadaniami, które będziemy musieli wykonać na mieście jest zawracanie, nagłe zatrzymanie się w losowym miejscu, przejazd przez ronda, zatrzymanie się na światłach, parkowanie równoległe oraz prostopadłe i wiele, wiele innych. Jeśli wszystkie zadania wykonamy poprawnie, egzaminator poprowadzi nas znowu do ośrodka egzaminacyjnego, w którym wyda odpowiedni werdykt. W samochodzie otrzymamy listę potwierdzającą przebieg naszego egzaminu oraz ocenę wystawioną przez egzaminatora.